top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: STREFA MYCIA BETONU

59 CONCRETE WASH ZONE PL

Strefa płukania betonu: Znak ten służy do wskazania miejsc, w których można czyścić lub płukać beton. Jego celem jest wyjaśnienie konkretnego obszaru, w którym można spłukiwać pozostałości betonu i gdzie jest to niedozwolone. Może również zawierać instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z obszaru płukania i ewentualnych środków bezpieczeństwa.

bottom of page