top of page

HR Board

HR-managers van onze bedrijven komen samen op de HR Board om ideeën uit te wisselen, oplossingen te vinden, na te denken over de strategieën van morgen en tools te ontwikkelen (voor rekrutering, werknemersregistratie, welzijn op het werk, enz.) De HR Board is ook een bron van inspiratie om actuele uitdagingen aan te pakken, zoals change management, ‘wendbaar’ leiderschap en de aantrekkelijkheid van de sector.

FOCUS
PUNTEN

 • Onderhandelingen/ sectorale overeenkomsten voor arbeiders en bedienden

 • Mobiliteit

 • Aanduiding van een vertrouwenspersoon

 • Inbreuken op de Europese wetgeving

 • Ziekteverzuim

 • Ketenaansprakelijkheid voor illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen

 • MTBJobs

 • Aanvullende pensioenen

 • Compensation Survey 2023

 • Zelfstandig statuut

 • Sociale dumping

 • Recht op deconnectie

 • Checkin@work 

 • ConstruLab: het opleidingscentrum van VBA

Logos-Board-HR-300x300.png

Personeelsbeheer is een bijzonder strategisch en onderscheidend aspect van grote bouwbedrijven. Het is ook een zeer technisch, juridisch en voortdurend veranderend gebied. Daarom is het essentieel om ideeën te kunnen uitwisselen met experts en met elkaar, en dat is waar het bij HR Boards om draait.

Pierre-Alain Franck (CEO van VBA)

Pierre Alain Franck (circle).png
bottom of page