top of page
AdobeStock_196197122.jpeg

Green Board

Milieu

Via de uitwisselingsgroep GREEN Board dragen we bij aan het versnellen van de energietransitie van gebouwen door de duurzame benadering van projecten te faciliteren. De integratie van nieuwe technologieën voor energiebeheer stelt ons in staat de ecologische voetafdruk van bouwwerven te verkleinen, en ook die van het gebruik van gebouwen. Wij ontwikkelen concrete oplossingen om toe te passen in onze partnerondernemingen voor meer respect voor de planeet en duurzamer bouwen.

AdobeStock_312851490.jpeg
AdobeStock_231649213.jpeg

De bouw beperkt zijn ecologische voetafdruk

Tussen 2019 en 2022 werden 25 pilootprojecten in de duurzame bouw met criteria van performantie voor CO2-uitstoot gelanceerd in de bouwsector in België.

Zeldzaam feit, onze sector heeft unanimiteit bereikt binnen de regionale instellingen over de klimaaturgentie. De Waalse en Vlaamse regeringen hebben zich ertoe verbonden de schaal voor milieuperformantie in te voeren voor alle nieuwe projecten.

Bijna 100% van het bouwafval gerecycleerd via innovatief beheer

Binnen de logica van de circulaire economie wordt afval een grondstof. Zo werken we optimaal op drie vlakken: economisch, praktisch en ecologisch. 

 

Innovatieve beheersplannen zijn ingevoerd in 17 pilootwerven om het afval te herwaarderen en te hergebruiken voor duurzamer bouwen. Hierdoor kunnen onze partner-ondernemingen aanzienlijke schaalvoordelen realiseren en de hoeveelheid afval die in ons directe of indirecte milieu terechtkomt, beperken.

Image by Alfonso Navarro

Pictogrammen afval

De Green Board heeft pictogrammen ontwikkeld om het recycleren van bouwafval op de bouwplaats te vergemakkelijken. Deze pictogrammen werden goedgekeurd door de federatie van recyclagebedrijven.

Deze beelden zijn beschermd door een copyright en mogen niet worden gewijzigd (met uitzondering van de teksten en de toevoeging van uw logo).

En vandaag dan

Onze GREEN Board ijvert voor waardevolle ecologische ambities en zal dat blijven doen.

Er zijn tal van onderwerpen die verband houden met duurzaam bouwen en we staan nog maar aan het begin van het creëren van een duurzamere toekomst voor de bouwsector.

Image by Timon Studler
bottom of page