AdobeStock_196197122.jpeg

Green Board

Milieu

Wij dragen bij tot een snellere digitale transitie van de gebouwen, door het duurzame ontwerp van de projecten te bevorderen en nieuwe energiemanagement-technologie te integreren. Binnen de Green Board ontwikkelen we concrete oplossingen die al onze ondernemingen kunnen inzetten met het grootste respect voor onze planeet.

AdobeStock_312851490.jpeg
AdobeStock_231649213.jpeg

De bouw beperkt zijn ecologische voetafdruk

Tussen 2019 en 2020 worden niet minder dan 25 pilootprojecten gelanceerd die CO2-prestatiecriteria invoeren voor de bouwsector. En dat in de drie Gewesten van ons land. Opvallend: onze sector slaagde erin een consensus te bereiken met de gewestelijke autoriteiten over de dringende aanpak van de huidige milieuproblemen. De Vlaamse en Waalse regeringen verbonden zich er zelfs toe om de prestatieladder op te nemen.

Bijna 100% van het bouwafval gerecycleerd via innovatief beheer

Een win-win-win-verhaal: economisch, praktisch en ecologisch. Vanuit een kringloopbenadering evolueert ons afval van een probleem tot een troef. Innovatieve afvalbeheerplannen zijn reeds ingevoerd op 17 pilootwerven om afval te herwaarderen en te hergebruiken. Daarmee kunnen onze ondernemingen aanzienlijke besparingen realiseren en beperken ze tegelijk de hoeveelheid afval die rechtstreeks of onrechtstreeks in het milieu terechtkomt.

Image by Alfonso Navarro

Pictogrammen afval

De Green Board heeft pictogrammen ontwikkeld om het recycleren van bouwafval op de bouwplaats te vergemakkelijken. Deze pictogrammen werden goedgekeurd door de federatie van recyclagebedrijven.

Deze beelden zijn beschermd door een copyright en mogen niet worden gewijzigd (met uitzondering van de teksten en de toevoeging van uw logo).

En vandaag dan

Onze Green Board gaf in 2019 blijk van een degelijke milieu-ambitie en wil in 2020 doorgaan op zijn elan.

Image by Timon Studler

CONTACT

VBA vzw

Grootveldlaan 148

1150 Brussel

Tel: +32 (0)2 771 00 44

Fax: +32 (0)2 771 30 93

Email: info@adeb-vba.be

KBO : 0407 785 327

BTW : BE 0407 785 327