top of page

GREEN Board

De GREEN Board speelt een actieve rol in het versnellen van de energietransitie in gebouwen door het bevorderen van duurzaam projectontwerp, met name met betrekking tot energiebeheer en het gebruik of hergebruik van duurzame materialen. De GREEN Board ontwikkelt en stelt concrete oplossingen voor die door al onze bedrijven kunnen worden geïmplementeerd, met als doel meer respect voor onze planeet te bevorderen.

FOCUS
PUNTEN

 • Energie op de werf:

  • Oplossingen voor energieproductie

  • Meten en verminderen van verbruik

  • Batterijvoeding

  • Waterstof

 • Bouwmaterialen:

  • Platforms voor het verkopen en kopen van materialen

  • Duurzame producten en materialen

  • Biobased bouwmaterialen

  • Hergebruik van staal in nieuwe projecten

 • Afvalsortering: ontwikkeling van hulpmiddelen voor het correct sorteren van afval, met name talrijke posters die voor iedereen beschikbaar zijn en sorteerinstructies bevatten die toegankelijk zijn via een QR-code.

 • Beheer vangronden en granulaten

 • PBM-recycling

 • CO2-prestatieladder

 • Aanvaardingsplicht van batterijen en accu’s

 • CSRD – ESG-rapportage

Logos-Board-Green-300x300.png

Het doel van de Green Board is om toekomstgericht en onderzoekend te zijn en om een begeleider en promotor te zijn van benaderingen die ervoor zorgen dat de bouwsector zich blijft ontwikkelen op het gebied van de milieuaspecten en de huidige duurzaamheidscriteria. Daarom is het noodzakelijk om deze initiatieven te blijven motiveren door aan te dringen op ieders deelname om onze sector te behouden en vooruit te helpen in de richting van een verantwoordelijke, innovatieve en duurzame samenleving.

colored portrait of middle aged man who

Marc Vanderick (Louis De Waele)
Voorzitter van de GREEN Board

bottom of page