top of page

LID WORDEN?

Lid worden van de VBA-familie betekent deel uitmaken van een toegewijde en dynamische gemeenschap, die samenwerkt aan uitmuntendheid en innovatie in de bouwsector. Om te zorgen dat ons netwerk de hoogste standaarden vertegenwoordigt, hebben we een reeks lidmaatschapscriteria vastgesteld. Deze criteria garanderen dat elk nieuw lid onze kernwaarden, onze toewijding aan kwaliteit en onze visie voor de toekomst deelt.

Als uw bedrijf aan deze criteria voldoet en onze passie voor de toekomst van de bouw deelt, nodigen we u uit om uw aanvraag in te dienen om lid te worden van VBA.

Samen kunnen we de toekomst van onze sector vormgeven, door uitmuntendheid, innovatie en duurzaamheid te bevorderen.

Lidmaatschapscriteria voor nieuwe leden van de vereniging

 

Art. 5. Bedrijven die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen, kunnen lid worden van VBA:

  1. lid zijn van Embuild;

  2. officieel erkend zijn als een bouwonderneming van klasse 8 in België;

  3. voldoende personeel ingeschreven hebben op de Belgische payroll om het vereiste aantal personen voor de erkenningsklasse te bereiken;

  4. minimaal 25% van de jaaromzet moet behaald worden in ruwbouw;

  5. over de vaardigheden beschikken (en deze aantonen door middel van uitgevoerde projecten) om - als hoofdaannemer - complete ruwbouwprojecten in eigen productie uit te voeren, inclusief de coördinatie van afzonderlijke partijen.

Aanvullende informatie:

 

De term "ruwbouw" in dit artikel verwijst naar de structuur van een gebouw, civiele techniek of infrastructuurwerken (hydraulische werken, wegenbouw, baggerwerken en openbare nutsvoorzieningen). In het geval van een gebouw omvat dit de structurele onderdelen zoals funderingen, dragende muren, vloeren, balken en kolommen. Ruwbouw vormt de eerste fase van een bouwproject en staat in contrast met de afbouw, die de binnenafwerking en uitrusting betreft. "Ruwbouw" kan worden gedefinieerd op basis van zijn constitutieve kenmerken: zware componenten of grootschalige werken, zoals beton, bakstenen, stalen balken, etc.

Om te bewijzen dat het aan de in dit artikel vermelde toelatingsvoorwaarden voldoet, moet het toekomstige lid passend bewijs leveren (bijvoorbeeld, voor voorwaarden 4 en 5: een verklaring op eer).

bottom of page