Header-members-20180323-IMG_0825.jpg

LEDEN

Aanvankelijk vertegenwoordigde de VBA de ondernemingen van burgerlijke bouwkunde, maar de organisatie paste zich aan aan de economische evolutie in ons land en vertegenwoordigt op dit ogenblik de grote bouwbedrijven van ons land.

Het gemeenschappelijk kenmerk van de meeste van deze bedrijven is dat zij beschikken over aanzienlijke financiële en organisatorische middelen, en over hooggekwalificeerd technisch personeel.

Zo beschikken zij over alle vereiste vaardigheden voor de uitvoering van aanzienlijke en complexe projecten voor rekening van de opdrachtgevers.

65

BEDRIJVEN

9,5Mld

OMZET

19.000

RECHTSTREEKSE

JOBS

57.000

ONRECHTSTREEKSE

JOBS