top of page

SAFETY Board

De SAFETY Board is vastbesloten om veiligheid op het werk als absolute prioriteit voor onze bedrijven te handhaven. De belangrijkste doelstelling is het aantal en de ernst van ongevallen te verminderen en tegelijkertijd een veilige werkomgeving voor alle bouwvakkers te bieden. Om dit te bereiken, verhoogt de SAFETY Board het bewustzijn van de veiligheidscultuur, centraliseert en deelt kennis en best practices over veiligheid en welzijn op het werk met onze leden en zet gemeenschappelijke instrumenten in.

FOCUS
PUNTEN

  • Veiligheidscharter: presentatie van ongevallen, delen van ervaringen

  • Veiligheidscultuur: delen van ervaringen en best practices

  • Basisopleiding veiligheid verplicht voor iedereen op de werf

  • Verwelkomen werknemers

  • Bekwaamheden op de werf

  • Toolbox voor onderaannemers

  • Verplichtingen op spoorwegwerven: veiligheidsregels tijdens werkzaamheden in de spoorwegsector.

  • Specifieke technieken om veilige werkomstandigheden te handhaven (PBM's)

Logos-Board-Safety-300x300.png

Het creëren van een veilige werkomgeving voor alle werknemers in onze sector is een dagelijkse maar essentiële uitdaging. Door onze beste praktijken en feedback te bundelen en te delen, zullen we er samen in slagen om de veiligheidscultuur in de bouwsector naar de hoogste normen te tillen.

Fabienne Dekeyser (BESIX)
Voorzitster van de SAFETY Board

DeKeyser Fabienne (circle).png
bottom of page