top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ЗОНА ЗА ИЗМИВАНЕ НА БЕТОН

59 CONCRETE WASH ZONE BG

Зона за изплакване на бетон: Този знак се използва за обозначаване на мястото, където бетонът може да бъде почистван или изплакван. Целта му е да поясни конкретната зона, в която могат да се изплакват остатъци от бетон и в която това не е разрешено. Той може да съдържа и инструкции за правилното използване на зоната за изплакване и възможни мерки за безопасност.

bottom of page