top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ИЗПОЛЗВАНО МАСЛО

57 USED OIL BG

Зона за съхранение на използвани масла: Този плакат се поставя на мястото, където се съхранява използвано масло. Целта му е да информира хората за наличието на масло и да им каже как да боравят безопасно с тези вещества. Той може да съдържа и инструкции как да се избягват разливи и течове, за да се предотврати замърсяването на околната среда.

bottom of page