top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: КОМПЛЕКТ ЗА РАЗЛИВИ

56 SPILL KIT BG

Зона на комплект за разливане: Този плакат се използва за обозначаване на мястото, където е наличен комплект за разливи. Целта му е да информира хората за наличието на комплекта за разливи и да обясни как да го използват за почистване на разливи или други инциденти с разливи. Тази зона може да съдържа и инструкции и контакти в случай на голям разлив или авария.

bottom of page