top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: AZBEST

54 ASBESTOS PL

Miejsce składowania azbestu: Ten plakat jest umieszczany przed miejscem przechowywania przedmiotów zawierających azbest. Jego celem jest uświadomienie ludziom obecności azbestu i ostrzeżenie ich przed potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia w przypadku narażenia. Plakat zawiera wyraźny piktogram symbolizujący azbest. Może on również zawierać instrukcje, takie jak "Dostęp zastrzeżony wyłącznie dla upoważnionego personelu" lub "Podczas wchodzenia na ten obszar należy nosić sprzęt ochronny".

bottom of page