top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: BIORÓŻNORODNOŚĆ

52 BIODIVERSITY PL

Strefa ochrony bioróżnorodności: woda-roślina-zwierzę: Plakat ten umieszcza się w obszarze, w którym należy chronić różnorodność biologiczną, takim jak rezerwat przyrody lub strefa wrażliwa ekologicznie. Jego celem jest podniesienie świadomości wśród odwiedzających i pracowników na temat znaczenia ochrony wody, roślin i zwierząt w środowisku. Może również zawierać instrukcje dotyczące zasad postępowania i możliwych kar za naruszenie środków ochrony, a także okresu ochrony (np. gniazdowania, zapylania itp.), w zależności od przypadku.

bottom of page