top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ:

52 BIODIVERSITY BG

Защитена зона за биологично разнообразие: водни растения-животни: Този плакат се поставя в зона, в която е необходимо да се опазва биологичното разнообразие, например в природен резерват или в екологично чувствителна зона. Целта му е да повиши осведомеността на посетителите и служителите за значението на опазването на водата, растенията и животните в околната среда. В зависимост от конкретния случай тя може да съдържа и указания за правилата за поведение и възможните санкции за нарушаване на мерките за защита, както и за периода на защита (например гнездене, опрашване и т.н.).

bottom of page