top of page

INSTRUCTIEFICHE: GEVAARLIJK AFVAL

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Hieronder volgt een opsomming van de toegelaten en niet toegelaten stromen voor dit soort afvalstof.

  lege kunststofverpakkingen zoals bidons en vaten van gevaarlijke stoffen
  lege metalen verpakkingen zoals bidons, emmers en vaten van gevaarlijke stoffen
  gemengd gevaarlijk afval: vervuilde vodden, absorptiematerialen, …
  siliconen en lijmen
  medisch afval
  batterijen
  gasflessen
  radioactief afval
  volle en gebruikte spuitbussen
bottom of page