top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: GIPS

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  kreda, kalcyt
  margiel (mieszanka gliny i wapna)
  gips
  gips; bloki gipsowe; płyty gipsowe; płyty gipsowo-kartonowe zbrojone włóknami (Gyproc ®, Isolava ®, …) o stopniu zanieczyszczenia maks. 2 % (izolacje, drewno, tapety, metale)
  bloczki gipsowe (na bazie siarczanu wapnia)
  beton zbrojony
  beton komórkowy (np. Ytong ®, ...)
  beton niezbrojony
  zabrudzone bloki gipsowe (z izolacją, drewnem, tapetą, ...)
  gruz kamienny (np. cegły, dachówki, beton, ...)
  zabrudzony tynk (z izolacją, drewnem, tapetą, ...)
  drewno
  izolacje
  stopień zanieczyszczenia powyżej 2 % (izolacje, drewno, tapety, metale).
bottom of page