top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: КУХНЕНСКИ И ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  отпадъци от готови ястия, сосове
  отхвърлени продукти от хранително-вкусовата промишленост
  отпадъчни суровини от производството на храни
  колбаси, яйца, риба,..
  кухненски отпадъци и остатъци от храна
  отпадъци от плодове и зеленчуци
  неопаковани органични отпадъци
  суровини за хранително-вкусовата промишленост
  утайка от кафе
  хляб
  млечни продукти
  сладкарски изделия, хранителни добавки
  дърво, хартия, картон, пластмаса, метал, стъкло, ...
  черупки от миди и стриди
  замърсени хранителни отпадъци
  хранителни отпадъци в стъклени опаковки
  пакетирана храна
  зелени отпадъци
  моторни масла, използвани масла за пържене
  течности
  странични животински продукти от категория 1 или 2
  шушулки за кафе и торбички за чай
bottom of page