top of page

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: BIODIVERSITATE

52 BIODIVERSITY RO

Zona de protecție a biodiversității: apă-plantă-animal: Acest afiș este amplasat într-o zonă în care biodiversitatea trebuie protejată, cum ar fi o rezervație naturală sau o zonă sensibilă din punct de vedere ecologic. Scopul său este de a sensibiliza vizitatorii și personalul cu privire la importanța conservării apei, a plantelor și a animalelor din mediul înconjurător. De asemenea, acesta poate conține instrucțiuni privind regulile de conduită și posibilele sancțiuni pentru încălcarea măsurilor de protecție, precum și perioada de protecție (de exemplu, cuibărit, polenizare etc.), în funcție de caz.

bottom of page