top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: СИЛИКОН & ЛЕПИЛА

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

    лепила в малки опаковки
    силикони в малка опаковка
    газови бутилки
    пълни и използвани аерозоли
bottom of page