top of page

INSTRUCTIEFICHE: ISOLATIEAFVAL

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Hieronder volgt een opsomming van de toegelaten en niet toegelaten stromen voor dit soort afvalstof.

    rotswol, vervuild
    glaswol, vervuild
    rots- of glaswol met aluminumfolie
    biologisch afbreekbare materialen
    PUR- of PIR-panelen al dan niet met aluminiumfolie
bottom of page