top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИAЛИ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

    каменна вата
    стъклена вата
    каменна или стъклена вата с алуминиево фолио
    PUR или PIR панели с или без алуминиево фолио
    биоразградими материали
bottom of page