top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: METAL

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  metale żelazne (np. stal nierdzewna, żelazo, żeliwo, stal, ...)
  metale nieżelazne (np. cynk, aluminium, miedź, ołów, ...)
  aerozole
  AGD (sprzęt elektryczny i elektroniczny)
  baterie
  niebezpieczne odpady
  butle gazowe
  gaśnice
  wióry żelazne
  panele izolacyjne z warstwą metalu
  filtry olejowe
  kable elektryczne
bottom of page