top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: KABLE ELEKTRYCZNE

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

    tylko kable elektryczne bez opakowania
    urządzenia AGD i elektromechaniczne
    metale
bottom of page