top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: RESZTKI KUCHENNE I RESZTKI ŻYWNOŚCI

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  odpady gotowych posiłków, sosy
  odpady z branży spożywczej
  odpady z produkcji żywności
  wędliny, jajka, ryby, ...
  resztki z kuchni i resztki posiłków
  odpady owocowo i warzywne
  nieopakowane odpady organiczne
  surowce dla przemysłu spożywczego
  fusy od kawy
  chleb
  produkty mleczne
  słodycze, suplementy diety
  drewno, papier, kartony, plastik, metal, szkło, ...
  muszle małży i ostryg
  zanieczyszczone odpady żywnościowe
  odpady żywnościowe w opakowaniach szklanych
  pakowane jedzenie
  zielone odpady
  oleje silnikowe, zużyte oleje do smażenia
  płyny
  produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 lub 2
bottom of page