top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ХАРТИЯ И КАРТОН

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  картонени опаковки
  опаковки от крафт картон
  опаковки от велпапе
  хартиени опаковки
  вестници
  списания, листовки
  офис хартия и хартия за непрекъснат печат с перфорирани странични полета
  хартиени торби
  всякакъв вид хартия; вестници; списания; печатни реклами; книги и кутии от сух картон ; макс. 20% влажност.
  картонени тръби
  дърво
  пресован картон (твърд картон)
  класьори
  тапет
  ламинирана хартия (плакати)
  хартиени кърпи и почистваща хартия
  тоалетна хартия (кърпички, носни кърпички)
  хартиени чаши с покритие
  пластмасови материали
  черни и цветни метали
  восъчна хартия и картон (напр. кашони за замразена храна)
  хартия и картон, замърсени с храна или други материали
  торби със суровини
bottom of page