top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: FOLIE PLASTIKOWE

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  folia polietylenowa o wysokiej gęstości (HDPE) kolorowa lub drukowana (np. worek z surowcami)
  folia przezroczysta z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) (np. folia opakowaniowa)
  przezroczysta folia bąbelkowa z polietylenu niskiej gęstości (LDPE) < 10 %
  folia przezroczysta z liniowego polietylenu małej gęstości (LDPE) (np. folia stretch)
  folia przezroczysta z polietylenu niskiej gęstości (LDPE) (np. folia opakowaniowa)
  folia liniowa z polietylenu małej gęstości (LDPE) kolorowa lub drukowana (np. folia stretch)
  folia polietylenowa o małej gęstości (LDPE) kolorowa lub drukowana (np. folia opakowaniowa)
  folie stretch i termokurczliwe z polietylenu niskiej gęstości (LDPE).
  folia bąbelkowa (maks. 5 %)
  laminowane folie aluminiowe
  sztywne tworzywa sztuczne
  paski
  chlorowane odpady z tworzyw sztucznych (np. PVC, ...)
  mocno zanieczyszczone folie z tworzyw sztucznych
  taśmy klejące
  folie laminowane; folie piankowe; folie mające bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi
  zanieczyszczenia (drewno, niebezpieczne odpady, papier i tektura, odpady resztkowe, ...).
bottom of page