top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ПЛАСТМАСОВИ ФОЛИЯ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  цветно или напечатано фолио от полиетилен с висока плътност (HDPE) (напр. торба със суровини)
  прозрачно фолио от полиетилен с висока плътност (HDPE) (напр. опаковъчно фолио)
  прозрачно фолио с мехурчета от полиетилен с ниска плътност (LDPE) < 10%
  прозрачно фолио от линеен полиетилен с ниска плътност (LDPE) (напр. Разтегателент филм)
  прозрачно фолио от полиетилен с ниска плътност (LDPE) (напр. опаковъчно фолио)
  линеен полиетилен с ниска плътност (LDPE) оцветно или наотпечатан филм (напр. стреч фолио)
  цветно или отпечатано фолио от полиетилен с ниска плътност (LDPE) (напр. опаковъчно фолио)
  еластично фолио от полиетилен с ниска плътност (LDPE).
  пластмасова обвивка с мехурчета (макс. 5%)
  ламинирани алуминиеви фолиа
  твърди пластмасови материали
  ремъци
  хлорирани пластмасови отпадъци (напр. PVC,...)
  силно замърсени пластмасови фолиа
  залепващи ленти
  ламинирани фолиа; фолиа от пяна; фолиа в пряк контакт с хранителни продукти
  замърсители (дърво, опасни отпадъци, хартия и картон, остатъчни отпадъци и др.).
bottom of page