top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРУШКИ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

    газоразрядни крушки (икономични и тръбни) както и LED лампи
    крушки с нажежаема жичка
    халогени
    батерии
    ОЕЕО
bottom of page