top of page

INSTRUCTIEFICHE: GROENAFVAL

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Hieronder volgt een opsomming van de toegelaten en niet toegelaten stromen voor dit soort afvalstof.

  gras
  bladeren
  snoeihout
  takken (maximumdiameter van 10 cm)
  max 25% aan grasmaaisel en stro
  snoeihout met een diameter van meer dan 10 cm
  boomwortels en stronken
bottom of page