top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  клони с максимален диаметър : 10см
  растителни отпадъци, листа и изсъхнали растения
  треви и плевели
  дървa от кастрене
  филтри за кафе, утайка от кафе, листа от чай
  растителни и плодови остатъци
  рязани цветя и стайни растения
  слама, сено
  макс. 25% (в тегло) на трева и на сено
  "ВНИМАНИЕ!!! инвазивни растения: гигантски храст-
  хераклеум, азиатски плетив"
  обработено дърво, дъски, греди,...
  клони и стволове на дървета и храсти с Ø > 10 cm
  корени и стволове на дървета
  животински отпадъци
  дървесен въглен и пепел
  тор
  хранителни отпадъци (напр. кухненски отпадъци и остатъци от храна)
  инертни отпадъци (напр. пръст, камък, стъкло, ...)
  пакетчета чай и кафе на капсули
bottom of page