top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ДЪРВО

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  обработено и необработено дърво
  необработени дървени стърготини
  необработени остатъци от дървени стърготини
  отпадъци от необработен дървен кофраж, с метални панти
  отпадъци от необработени опаковки (палети и др.)
  дънаж, необработени дървени греди
  палети
  OSB плоскости
  MDF
  пана от фибри и частици
  строителна дървесина
  опаковъчно дърво, покрито със слой пластмаса или другo
  дървена плоскост (сплескана)
  ламинирана дървена плоскост, ламинат
  замърсена обработена дървесина (напр. железопътни траверси, електрически стълбове, ...)
  картон и компресиран картон (твърд картон)
  хартия
  дървесен прах
  гнило дърво
  дърво от кастрене (на дървета)
  врати/прозорци със стъкло
  импрегнирано дърво (градинско дърво)
bottom of page