top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: AEROZOLE

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

    pełne i zużyte aerozole
    z freonem
    butle gazowe
    gaśnice
bottom of page