top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: АЕРОЗОЛИ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

    пълни и използвани аерозоли
    с фреон
    газови бутилки
    пожарогасители
bottom of page