top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ФРИГОЛИТ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  малки парчета от експандиран полистирол (EPS) чисти и опаковани в синтетичен плик
  други пластмасови материали като ленти, кутии ,…
  индустриални отпадъци
  картон
  изолация от PUR пяна
  цветна полистиренова пяна
  хартия
  опаковъчни чипове
bottom of page