top of page

INSTRUCTIEFICHE: GEMENGD BOUW- EN SLOOPAFVAL

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Hieronder volgt een opsomming van de toegelaten en niet toegelaten stromen voor dit soort afvalstof.

  gewapend beton en ongewapend beton
  cellenbeton (bv. Ytong®, ...)
  steenpuin (bv. bakstenen, dakpannen, beton,…)
  gips
  gipskartonplaten (bv. Gyproc®, Isolava®, ...)
  keramiek en porselein (bv. wastafel, WC, tegels, ...)
  kalksteen
  niet-recycleerbaar brandbaar afval
  tegels uit beton of terracotta
  zand
  aarde
  harde kunststoffen
  glas
  isolatiematerialen
  stofzuigerzak met stof van beton of ciment
  absorptiematerialen (bv. granulaten,zaagsel, papier, karton, ...) verontreinigd met gevaarlijke afvalstoffen
  spuitbussen
  hoge- en lagedruklampen (bv. TL-buizen)
  antivries, koel- en remvloeistof
  huishoudtoestellen (elektronische- en elektrische apparatuur)
  teerhoudend en niet-teerhoudend asfalt
  assen
  roofing
  gebonden asbesthoudende afvalstoffen (bv. dakbedekking, dakleien, buizen,… )
  rubberafval
  dierlijke afvalstoffen categorie II
  medisch afval
  banden
  gevaarlijk afval
  golfplaten (asbesthoudend)
  olie- en dieselfilters
bottom of page