top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: СМЕСЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШЕНИЕ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  армиран и неармиран бетон
  клетъчен бетон (напр. Ytong®,...)
  парчета от разрушения (напр. тухли, плочки, бетон, ...)
  гипс
  плоскости от гипсокартон (напр. Gyproc®, Isolava®, ...)
  керамика и порцелан (напр. мивка, тоалетна, камък и др.)
  варовик
  нерециклируеми отпадъци за изгаряне
  плочки от бетон или теракота
  пясък
  земя
  твърди пластмаси
  стъкло
  изолация
  торбички за прахосмукачка, съдържащи прах, бетон или цимент
  абсорбенти (напр. инертни материали, стърготини, хартия, картон,...), замърсени с опасни отпадъци
  аерозоли
  крушки с високо и ниско налягане (напр. флуоресцентни тръби)
  антифриз, охлаждащи и спирачни течности
  електродомакински уреди
  асфалт катранен или не
  пепел
  битумна мушама
  отпадъци, съдържащи свързан азбест (напр. покривни покрития, плочи, тръби и др.)
  каучукови отпадъци
  животински отпадъци категория 2
  болнични отпадъци
  гуми
  опасни отпадъци
  вълнообразни листове (съдържащи азбест)
  маслени и дизелови филтри
bottom of page