top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: BETON

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  beton komórkowy (np. Ytong ®, ...) zbrojony i niezbrojony
  pozostałości tynku (np. tynk, płyty gipsowo-kartonowe, płyty pilśniowe) < 10 %
  odpady obojętne (np. dachówki, cegły, beton, ziemia, piasek, dolomit, ceramika, porcelana) < 20 %
  odpady zawierające związany azbest (np. pokrycia dachowe, płytki, rury, ...)
  pozostałości tynku (np. tynk, płyty kartonowo-gipsowe, płyty pilśniowe) > 10 %
  płyty cementowe
  płyty stolarskie
  gips
bottom of page