top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: PŁYTY GIPSOWE

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  gips
  gips; bloki gipsowe; płyty gipsowe; płyty gipsowo-kartonowe zbrojone włóknami (Gyproc ®, Isolava ®, …) o stopniu zanieczyszczenia maks. 2 % (izolacje, drewno, tapety, metale)
  kreda, kalcyt
  margiel (mieszanka gliny i wapna)
  bloczki gipsowe (na bazie siarczanu wapnia)
  stopień zanieczyszczenia powyżej 2 % (izolacje, drewno, tapety, metale).
  resztki gipsu
  beton zbrojony
  beton komórkowy (np. Ytong ®, ...)
  beton niezbrojony
  zabrudzone bloki gipsowe (z izolacją, drewnem, tapetą, ...)
  gruz kamienny (np. cegły, dachówki, beton, ...)
  zabrudzony tynk (z izolacją, drewnem, tapetą, ...)
  drewno
  izolacje
  zabrudzone bloki gipsowe (z izolacją, drewnem, tapetą, ...)
  zabrudzone płyty pilśniowe (z ociepleniem, drewnem, tapetą, ...)
bottom of page