top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: PLASTIKI TWARDE

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  PVC - polichlorek winylu (np. ramy do okien, rury, rynny, żaluzje bez kołków metalowych, boazerie, podsufitki bez ocieplenia)
  różne tworzywa sztuczne (recyklingowe) składające się m.in. z HDPE, PP, PC, ABS, PVC, ...
  siatki ogrodzeniowe
  palety plastikowe
  AGD (sprzęt elektryczny i elektroniczny)
  inne tworzywa sztuczne
  opony
  styropian (EPS) (np. frigolit)
  folie plastikowe, EPS (ISOMO), zanieczyszczenia (drewno, odpady niebezpieczne, papier i tektura, odpady resztkowe, ...).
  niebezpieczne odpady
bottom of page