top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: OPAKOWANIA PMK (PLASTIK, METAL, KARTON)

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  pojemniki < 8 litrów
  butelki i flakony plastikowe (np. po wodzie i napojach gazowanych, po mleku, detergentach, proszkach, płynach do prania i płukania tkanin, płynach do kąpieli i pod prysznic, po wybielaczach czy po wodzie destylowanej)
  kartony po napojach
  opakowania metalowe (np. puszki po napojach i konserwach, zakrętki, przykrywki, tace aluminiowe)
  pojemniki i tace z plastiku (oraz także z pianki)
  pojemniki, kubki i tuby plastikowe
  torby plastikowe, folia aluminiowa lub folia pochodzenia użytku domowego
  pojemniki > 8 litrów
  odpady żywnościowe (np. resztki z kuchni i resztki z posiłków)
  opakowania wykonane z mieszanki materiałów (np. warstwy folii plastikowej i warstwy folii aluminiowej), których nie można od siebie oddzielić
  odpady szpitalne
  opakowania na oleje do silników, pestycydy i szczeliwa silikonowe
  cienka folia aluminiowa
  opakowania produktów zawierających substancje toksyczne, żrące lub niebezpieczne
  aerozole spożywcze i kosmetyczne
  opakowanie z nakrętką zabezpieczającą przed dziećmi
  sztywne plastikowe rzeczy (np. wiadra, koszyki, pudełka, kosze na śmieci, pojemniki, beczki, skrzynki do narzędzi i innych rzeczy, zbiorniki na deszczówkę, kontenery chłodnicze do lodówek, walizki, termostatyczne ekspresy do kawy, ...)
  pianki, polistyreny
  worki foliowe, folie aluminiowe lub folie pochodzenia lub zastosowania przemysłowego (np. folie na palety lub worki po surowcach)
  siatki ogrodzeniowe
  sztuczna murawa
bottom of page