top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: ODPADY NA KOMPOST

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  gałęzie o średnicy wynoszącej maksimum 10 cm
  odpady roślinne, liście i zwiędłe rośliny
  trawy i chwasty
  przycinane drewno
  filtry do kawy, fusy z kawy, liście herbaty
  pozostałości warzyw i owoców
  kwiaty cięte i rośliny doniczkowe
  słoma, siano
  do 25 % trawy i siana (licząc według wagi)
  UWAGA!!! rośliny inwazyjne: barszcz kaukaski, rdestowiec ostrokończysty
  obrobione drewno, deski, belki, ...
  gałęzie i pnie drzew i krzewów o ponad 10 cm średnicy
  korzenia i pnie drzew
  odpady zwierzęce
  węgiel drzewny i popiół
  nawozy naturalne
  odpady żywnościowe (np. resztki z kuchni czy resztki po posiłkach)
  odpady obojętne (np. ziemia, kamienie, szkło, ...)
  torebki herbaty i saszetki z kawą
bottom of page