top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ЗАМЪРСЕНИ ОТПАДЪЦИ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  пръст, стърготини, дрехи, филтри, абсорбенти, парцали, хартия,... замърсени от масла/въглеводороди
  опасни отпадъци, несъдържащи масла/въглеводороди
  филтри за прах
  маслени филтри
  бактериологични отпадъци заразни и/или клинични
  аерозоли или съдове под налягане
  експлозивни отпадъци
  хидравлични тръби и аксесоари
bottom of page