top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: IZOLACJE

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

    zanieczyszczona wełna mineralna
    zanieczyszczona wełna szklana
    wełna mineralna lub szklana z folią aluminiową
    materiały biodegradowalne
    płyty PUR lub PIR z folią aluminiową lub bez
bottom of page