top of page

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: DEŞEURI REZIDUALE

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Mai jos sunt prezentate fluxurile admise sau nu pentru acest tip de deşeu.

    Deșeuri incinerabile nereciclabile
    Toate deșeurile pentru care nu există colectare selectivă sunt incluse în deșeurile reziduale.
    Numai deșeurile reziduale care nu încap în sacul de gunoi sau în containerul pentru deșeuri menajere sunt incluse în deșeurile voluminoase.
    tot ceea ce poate fi reciclat
    Produsele reciclabile, hârtia și cartonul, textilele, sticla, kga, deșeurile organice, pruncuciderile, carcasele și organele comestibile, aparatele electrice și electronice scoase din uz, metalele mixte, molozul, PMD și alte deșeuri colectate selectiv nu sunt incluse în deșeurile reziduale (deșeuri menajere sau deșeuri voluminoase).
bottom of page