top of page

"KARTA INSTRUKTAŻOWA: ODPADY OBOJĘTNE
(ZIEMIA, KAMIENIE, CEGŁY, DACHÓWKI, CERAMIKA, SZKŁO)

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  beton zbrojony i niezbrojony
  gruz kamienny (np. cegły, dachówki, beton, ...)
  kafelki betonowe lub kafelki gliniane
  ceramika i porcelana (np. umywalki, toalety, kamień, ...)
  dolomit
  piasek
  ziemia
  asfalt (smolisty lub nie)
  drewno, papier, karton, plastik, metal, szkło, ...
  odpady zawierające związany azbest (np. pokrycia dachowe, płytki, rury, ...)
  izolacje (np. wełna mineralna, wełna szklana, PU, PUR, PIR)
  materiały ulegające biodegradacji
  materiały kompozytowe (np. Corian, Akryl, Quaryl, Starylan, Cristalplant)
  płyty gipsowo-kartonowe (np. Gyproc ®, Isolava ®, ...)
  płyty cementowe
  płyty stolarskie
  prochy
  gips
  szkło
  pokrycia dachowe, ceramika i porcelana, podsypka kolejowa, żużel metaliczny i nieżelazny, żużel ze spalarni, piasek przesiewowy
  beton komórkowy
bottom of page