top of page

"KARTA INSTRUKTAŻOWA: ODPADY OBOJĘTNE
(ZIEMIA, KAMIENIE, CEGŁY, DACHÓWKI, CERAMIKA, SZKŁO)
"

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

bottom of page