top of page

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: BCA (BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT)

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Mai jos sunt prezentate fluxurile admise sau nu pentru acest tip de deşeu.

  beton celular (Ytong®, ...) armat și nearmat
  resturi de ipsos (de exemplu, ipsos, gips cartonat, plăci de ipsos cu fibre) < 10%
  deșeuri inerte (de exemplu, plăci, cărămizi, beton, pământ, nisip, dolomită, ceramică, porțelan) < 20%
  deșeuri care conțin azbest legat (de exemplu, acoperișuri, ardezie, tuburi,…)
  resturi de ipsos (de exemplu, ipsos, gips cartonat, plăci de ipsos cu fibre) < 10%
  plăci de ciment
  plăci de tâmplărie
  ipsos
bottom of page