top of page

INSTRUCTIEFICHE: CELLENBETON

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Hieronder volgt een opsomming van de toegelaten en niet toegelaten stromen voor dit soort afvalstof.

  cellenbeton (bv. Ytong®, ...) gewapend en niet-gewapend
  gipshoudende afvalstoffen (bv. gips, gipskartonplaten, gipsvezelplaten) < 10%
  inerte afvalstoffen (bv. dakpannen, bakstenen, beton, aarde, zand, dolomiet, keramiek, porselein) <20%
  gebonden asbesthoudende afvalstoffen (bv. dakbedekking, dakleien, buizen,… )
  gipshoudende afvalstoffen (bv. gips, gipskartonplaten, gipsvezelplaten) > 10%
  cementplaten
  menuiseriteplaten
  gips
bottom of page