top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: СМЕСЕНИ ОТПАДЪЦИ ЗА
РЕЦИКЛИРАНЕ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  бидони < 8 литра
  пластмасови бутилки и флакони (напр. вода и сода, мляко, перилен препарат, прах за пране и гел, омекотител, продукт за вана и душ, избелител, дестилирана вода)
  кашони за напитки
  метални опаковки (напр. кутии за напитки, тенекии, капачки, капаци, хранителни и козметични аерозоли, алуминиеви тави)
  пластмасови тави и съдове (включително съдове от пяна)
  пластмасови саксии, чаши и туби
  кутии > 8 литра
  хранителни отпадъци (напр. кухненски отпадъци и остатъци)
  опаковка, направена от смес от материали (напр. слой пластмасово фолио и слой алуминиево фолио), които не могат да бъдат отделени един от друг
  болнични отпадъци
  опаковки за моторни масла, пестициди и силиконови уплътнители
  тънки алуминиеви листове
  опаковки на продукти, съдържащи токсични, корозивни или опасни вещества
  опаковка със защитена от деца капачка
  твърди пластмасови материали (напр. кофи, кошници, кутии, кошчета за боклук, контейнери, варели, кутии за боклук, резервоари за дъждовна вода, хладилни контейнери, куфари, термостатични кафемашини и др.)
  пяни, полистирени
  найлонови торби, алуминиев лист или фолиа с промишлен произход или употреба (напр. фолио за палети или торби за суровини)
  найлонови торби, алуминиев лист или фолиа от домакински произход или употреба
  сайт мрежи
  изкуствена трева
bottom of page