top of page

"ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: СМЕСЕНИ ОТПАДЪЦИ ЗА
РЕЦИКЛИРАНЕ"

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

bottom of page