top of page

FOLHA DE INSTRUÇÕES: VIDRO

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  стъклен блок без бетон или други чужди предмети
  стъклопакет с или без централна пружина
  ламинирано и неламинирано безопасно стъкло
  армирано стъкло (бронирано)
  огледално стъкло
  плоско флоат стъкло (евентуално с уплатнител)
  стъклопакет с покритие
  прозрачни бутилки или буркани
  цветни бутилки или буркани
  други инертни отпадъци (напр. керамика, камък, порцелан) > 1%
  рамки на прозорци
  кристал
  боросиликатен стъклен блок
  стъклокерамични котлони (напр. котлони, печки,...)
  стъкло, устойчиво на термичен удар (напр. пирекс, тава, буркан за стерилизация,...)
  замърсени капачки > 0,3%
  натрошено стъкло с парчета стъкло < 10 cm
  медицинско и лабораторно стъкло
  цветно кухо стъкло > 5%
bottom of page