top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: PŁYNY CHŁODZĄCE

58 COOLANTS PL

Strefa chłodziwa: Ten znak jest umieszczany w obszarze, w którym przechowywane są chłodziwa. Może również zawierać instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania, możliwych zagrożeń i odpowiednich procedur przechowywania chłodziw.

bottom of page