top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ

58 COOLANTS BG

Зона за охлаждащи течности: Този знак се поставя в зоната, където се съхраняват охлаждащи течности. Той може да съдържа и инструкции за безопасната употреба, възможните рискове и подходящите процедури за съхранение на охлаждащи течности.

bottom of page